EN

Explicit Consent Text

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN AÇIK RIZA METNİ

GRANİTO RİNO SATIŞ VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Granito Rino") tarafından, tarafıma sunulan bu bilgilendirme metnini okudum. Granito Rino’dan mal veya hizmet satın almış olmam halinde bu metin kapsamında açıklandığı şekilde kişisel verilerimin Granito Rino tarafından yine bu metin kapsamında belirtilen amaçlarla işlenebileceğini anladım. SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail bilgilendirmesi veya e-bülten aboneliği ya da her ikisi için de işbu metinde belirtilen kişisel verilerimin Granito Rino tarafından işlenmesine AÇIK RIZA veriyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİ

Granito Rino  tarafından kimlik (adı, soyadı, imza), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) pazarlama (alışveriş geçmişi, anket/kampanya çalışması ile elde edilen ürün bağlılığı bilgisi) kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle,  (alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim)  her türlü alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için; tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (Red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilenmiş olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail aracılığı ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay veriyorum.

Bilgi Notu:
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra bu veriler Granito Rino tarafından veya talebiniz üzerine imha edilir.